Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 20
Tháng 08 : 1.326
Năm 2022 : 16.698
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN PHÚC HÀ

 

Số: 244A /KH - TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Thái Nguyên , ngày 8 tháng 10năm 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    KẾ HOẠCH

   Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

năm học 2017-2018

Căn cứ theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

 Căn cứ Công văn 1002/GDĐT- CM ngày 22/9/2017 về việc triển khai thực hiện Nghị định 80/2017 /NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, than thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Phúc Hà xây dựng Kế hoạch về  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho người học.  

- Tạo môi trường giáo dục lành mạnh không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực; Người học, cán bộ giáo viên, nhân viên phải thực sự có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa với nhau,  

-Tạo môi trường giáo dục an toàn mà ở đó trẻ được bảo vệ, không bị tổn hại về thể chất và tinh thần.

-  Tạo môi trường giáo dục than thiện mà ở đó trẻ thực sự phải được đối xử công bằng, bình đẳng, nhân ái, được phát huy yếu tố dân chủ tạp điều kiện cho trẻ phát triển mọi mặt.

- Ngăn chặn mọi hành vi, biểu hiện của việc bạo lực học đường như: đánh mắng, phạt trẻ, cô lập,xua đuổi, cố ý gây tổ hại về thế chất, tinh thần của trẻ.

 II. NỘI DUNG:

A, Yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ( Điều 3)

1. Địa điểm cơ sở giáo dục, lớp độc lập không vi phạm quy định tại khoản 13 Điều 6 của Luật trẻ em và không nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm.

2. Cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cần đảm báo các yêu cầu sau:

+ có khuôn viên cổng trường, biển trường, tường rào, hàng rào, sân vườn, cây xanh bảo đảm an toàn, vệ sinh phù hợp với cảnh quan, môi trường than thiện.

+ Có sân chơi, khu để xe phù hợp và than thiện

+ Có khối phòng học, phòng phục vụ học tập đảm bảo đủ ánh sang, thoáng mát, có bàn ghế phù hợp với người học, có khu nhà ăn, phòng nhân viên.

+ Có công trình vệ sinh nước sạch, và các công trình khác đảm bảo thân thiện phù hợp với đối tượng sử dụng

3, Thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi của các cơ sở giáo dục và các lớp độc lập bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của người học, được sắp xếp và sử dụng an toàn hợp lý, dễ tiếp cận

B, Yêu cầu về tài liệu, học liệu giảng dạy( Điều 4 của NĐ 80)

* Đối với nhà trường và các lớp học:

- Tài liệu, học liệu giảng dạy phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm và nhân văn, thẩm mỹ phù hợp với tâm sinh lý người học , không mang yếu tố kích động bạo lực, khiêu dâm, không trái với văn hóa, lịch sử Việt Nam, không có định kiến giới, phân biệt đối xử.

- Có đầy đủ tài liệu học liệu về giáo dục đạo đức nhà giáo, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục.

- Có hệ thống CNTT kết nối mạng internet, và website của trường được đảm bảo và kiểm tra giám sát chặt chẽ nội dung an toàn, lành mạnh phù hợp với độ tuổi người học.

C, Hoạt động bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện( Điều 5 của NĐ 80)

*, Đối với cơ sở giáo dục:

+ Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa thiên tai…

+ Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học.

+ Thiết lập kênh thông tin, hòm thư góp ý, đường dây nóng …để xử lý kịp thời các thông tin của người học , bảo mật cho người cung cấp thông tin.

+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sang tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ…lành mạnh than thiện, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tam sinh lý của người học.

+ Thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, công tác trợ giúp người học.

+ Thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm tính mạng, thân thế, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

  D, Phòng chống bạo lực học đường( Điều 6 của NĐ 80)

1, Biện pháp phòng chống bạo lực học đường:

+ Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của người học, CBQL,GVNV trong nhà trường, mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, về trách nhiệm, phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường , ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản than.

+ Giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại người học; phòng chống bạo lực học đường, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học và CB,GVNV của nhà trường và gia đình trẻ ; giáo dục tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học.

+ Công khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường.

+ Tổ chức kiểm tra giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường.

+ Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học

2, Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường:

+ Phát hiện kịp thời các hành vị gây gổ. có nguy cơ bạo lực học đường, ngườ học coa nguy cơ bị bạo lực học đường.

+ Đánh giá mức độ nguy cơ , hình thức bạo lực có thể xây ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể

+ Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.

3, Biện pháp can thiệp khi xẩy ra bạo lực học đường:

+ Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người học, đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của người bị bạo lực học đường.

+ Thực hiện các biên pháp trợ giúp, chăm sóc y tế, tư vấn đối với người học để phối hợp xử lý, trường hợp tjquar khả năng, thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời cho cơ quan công an, ủy ban nhân dân xã, và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1, Đối với nhà trường:

+ Xây dựng và triển khai Kế hoạch về việc xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học tời toàn thể CBGV,NV và người lao động..

+ Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học

+ Làm bảng biểu , khẩu hiệu, tranh tuyên truyền  về các nội dung.

+ Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt việc xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học tời toàn thể  một cách có hiệu quả.

+ Thường xuyên kiểm tra môi trường, cách thức thực hiện các quy định đối với CBGV.NV.

+ Đưa ra các biện pháp tích cực để chỉnh sửa sau các lần kiểm tra, góp ý.

+ Chủ động trực tiếp mở ra các cuộc thi về văn nghệ, thể thao giữa các khối lớp, các đơn vị bạn....

+ Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cá nhân CBGV,NV tham gia vào các hoạt động văn nghệ thể thao do các cấp phát động.

2, Đối với giáo viên:

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học .

+ Tham gia nghiên cứu học hỏi việc xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua chị em đồng nghiệp, bạn bè...

+ Chủ động sáng tạo lồng ghép giáo dục môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học cho trẻ vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày.

+ Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng phối hợp thực hiện môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học với tình hình thực tế của lớp, địa phương .

  + Tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ thế thao do các cấp phát động và tổ chức, các hoạt động ngoại khóa….

3, Đối với trẻ:

+ Có ý thức tham gia các hoạt động của cô có lồng ghép nội dung giáo dục môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học đối với bản thân, bạn bè và người thân.

+ Tham gia vào các hoạt động tập thể văn hoá, văn nghệ của nhà trường...

Trên đây là Kế hoạch xây dựng môi trường GDAT, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong trường học  của trường mầm non Phúc Hà. Đề nghị mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để nhà trường trở thành một môi trường văn hoá lành mạnh thân thiện, thực sự là địa chỉ tin cậy cho công tác giáo dục .

                                                          

                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Cấp uỷ: ( b/c)

- CBGV,NV: t/h

- Lưu: V/t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan