Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 73
Tháng 05 : 1.870
Năm 2022 : 10.474
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Trang
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày tháng năm sinh 10/08/1996
Giới tính Nữ
Trình độ Cao Đẳnc
Địa chỉ Xóm Hà, Phúc Hà
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách